3655993026

Zber vrchnákov z PET fliaš pokračuje

Milí naši podporovatelia,

ďakujeme, že pomáhate tam, kde to má zmysel. Zber PET vrchnáčikov pokračuje aj v tomto školskom roku.

Do tried už boli rozmiestnené škatule na zbieranie. Tieto vrecia plné vrchnáčikov sme odovzdali na konci minulého školského roka na zberné miesto.

8022770643

Oznam Jazykovej Å¡koly pri GJP

V utorok 2.10. sa začnú kurzy FRJ pre začiatočníkov - V krajine Asterixa (o 15.00 h)

a NJ - Poďme sa rozprávať po nemecky (o 14.30 h)

pre tých, ktorí sa nemčinu učia 1-2 roky (úroveň A1-A2) a potrebujú sa ,,rozrozprávať" ;-) Prihlásení žiaci sa stretnú s vyučujúcimi vo vestibule gymnázia a spolu pôjdu do učebne.Kto by meškal, zistí na vrátnici školy, do ktorej učebne kurz išiel. 

Stále ponúkame i kurz ŠPJ pre začiatočníkov, no ten sa zatiaľ nenaplnil tak, aby mohol byť otvorený - ak si podáte prihlášku, je možné, že sa postupne utvorí skupina, ktorú otvoríme.

Do všetkých kurzov je stále možné pristúpiť - kto ešte váha, nech sa príde pozrieť - prvá hodina je bezplatná ;-))

Kontaktujte nás na adrese jazykovaskola (bezny znak do mailovej adresy) bodka sk

ISIC

Výhody a zľavy ISIC karty aj mimo školy.

plagát 1, plagát 2, plagát 3, plagát 4

Oznam pre žiakov a rodičov:

 • Súčasná platnosÅ¥ preukazu vyprší 30.9.2018.
 • Držitelia preukazov žiaka ISIC/EURO<26 si potrebujú zakúpiÅ¥ známku ISIC 09/2019 na aktuálny Å¡kolský rok a tým si zabezpečiÅ¥ platnosÅ¥ preukazu na Å¡tudentské zľavy. Dokopy čaká na držiteľov platných preukazov ISIC/EURO<26 viac ako 150 000 zliav vo viac ako 130 krajinách sveta.
 • K novej známke ISIC 09/2019 navyÅ¡e každý žiak dostane viac ako 50 Å¡peciálnych kupónov s rôznymi extra zľavami (na Å¡kolách vždy v septembri).
 • Bez novej známky je preukaz na tieto zľavy neplatný!
 • Známku si žiak môže zakúpiÅ¥ v Å¡kole do 30.9.2018, alebo cez internet na 314-415-9233
 • viac informácií nájdete na:  www.studentskypreukaz.sk

 

276-466-8646

Od septembra sme privítali v našich radoch novú posilu v rámci programu Freiwilligendienst kulturweit :-)

Po predchádzajúcich výborných skúsenostiach máme radosť, že aj v tomto školskom roku bude v našej škole pracovať dobrovoľníčka z Nemecka. Veríme, že aj ona sa bude u nás cítiť dobre a stane sa súčasťou vazkárskeho kolektívu.

Obraciame sa na rodičov a priateľov školy s prosbou o pomoc pri poskytnutí ubytovania pre túto kolegyňu na obdobie  do  22. 2. 2019. 

Prosím, prípadnú ponuku pošlite mailom na jej adresu charlotte.hermann@ymail.com.

Komunikuje v nemeckom a anglickom jazyku. Alebo na adrese 306-413-8599 aj po slovensky. Ďakujeme!

probatively

Školská jedáleň na Gymnáziu Jána Papánka začína variť obedy pre žiakov od utorka 4.9.2018.

Záujemcovia o obedy musia dopredu uhradiť stravné na účet:

SK61 8180 0000 0070 0047 2202.

  1.  číslo účtu: SK61 8180 0000 0070 0047 2202,
  2.  ako variabilný symbol uvádzajte mesiac a rok v tvare: 102018,
  3.  do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno, priezvisko a triedu dieťaťa v tvare: Katarína Malá Oktáva
  4. do vyučovania, ak je dlhšie ako 6 hodín, je zaradená aj obedná prestávka,
  5. ďalšie informácie TU.

Stránky

9205415486